Західноукраїнські історичні готельні будівлі як засіб регіонального розвитку

Ескіз

Дата

2015

Автори

Козакова, Олена Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Глобальний розвиток суспільства, географічні відкриття, міжнародні та міжконтинентальні зв’язки, в тому числі торговельні, укріплення релігійних взаємин шляхом поширення паломницького руху - стали не лише рушійними факторами впливу в процесі прогресивного розвитку суспільства, але й спричинили до появи будівель з готельними функціями. Подібні будівлі мали на меті забезпечення комфортних та безпечних подорожей. В XX столітті відбулась туристична революція, вагомість та ефективність якої фахівці порівнюють з індустріальною революцією двома століттями раніше. Справжній вибух туризму в світі спричинили три глобальні чинники: зростання купівельної спроможності, поява відносно більшої кількості вільного часу, поширення приватного автотранспорту та поява доступних авто-, авіа- та залізничних перевезень.

Опис

Ключові слова

готельні будівлі, західноукраїнські історичні готельні будівлі, істоичні готельні будівлі, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Козакова О. М. Західноукраїнські історичні готельні будівлі як засіб регіонального розвитку / О. М. Козакова // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р.. - С. 356-361. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced