Геометричний та кінематичний аналіз інтенсивності турбулентності опуклих напівобмежених струмин

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На підставі геометричного та кінематичного аналізу визначено інтенсивність турбулентності напівобмежених струмин, які настилаються на опуклі поверхні завдяки ефекту Коанда. Отримана максимальна інтенсивність турбулентності в перерізі відповідає відомим дослідним даним. Виявлено, що відомий феномен ефекту Коанда – знижена інтенсивність турбулентності – визначається середньомасштабними та дрібномасштабними вихорами.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, струминний примежовий шар, напівобмежена струмина, обчислювальна гідромеханіка, турбулентний потік
Бібліографічний опис
Гумен О. М. Геометричний та кінематичний аналіз інтенсивності турбулентності опуклих напівобмежених струмин / О. М. Гумен, В. Б. Довгалюк, В. О. Мілейковський // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 19. – С. 23 – 31. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання