Співпраця України та Європейського Союзу у сфері регіональної політики

Ескіз

Дата

2015

Автори

Сидорук, Тетяна Віталіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Регіональна політика Європейського Союзу, яка підтримує інвестиції в економічний розвиток на рівні окремих регіонів і секторів, є важливим інструментом, що допомагає бідним регіонам конкурувати на єдиному європейському ринку та наздогнати більш розвинені території. Заходи Європейського Союзу з регіональної політики є в цілому успішними.

Опис

Ключові слова

регіональна політика Європейського Союзу, транскордонна співпраця, меморандум

Бібліографічний опис

Сидорук Т. В. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері регіональної політики / Т. В. Сидорук // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 106-111. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced