Теоретичні засади управління підприємством: сучасний підхід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Анохін, Дмитро
Кузьміна, Діана
Назар, Оксана
Кубанов, Руслан
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Ефективність функціонування економічних систем, ключове місце серед яких посідає підприємство, багато в чому визначається тим, наскільки злагоджено й раціонально взаємодіють між собою їх елементи в процесі реалізації поставленої мети, тобто наскільки дієва та адекватна відповідна система управління. Управління підприємством, будучи складною, багатоаспектною економічною категорією, науково-практична значущість якої не викликає сумнівів, еволюціонує, якісно змінюється й розвивається у відповідь на динамізм і ускладнення суспільного виробництва та ринкових відносин. Це зумовлює необхідність подальшого вивчення, уточнення й систематизації теоретичних основ управління підприємством.
Опис
Ключові слова
кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, управління підприємством, теоретичні засади, сучасний підхід
Бібліографічний опис
Теоретичні засади управління підприємством: сучасний підхід / Д. Анохін, Д. Кузьміна, О. Назар, Р. Кубанов // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 54 – 56. – Бібліогр. : 4 назви.