До питання про способи судового захисту у сфері будівництва в господарському процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Похиленко, Ірина
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Відповідно до статті 5 Господарського процесуального кодексу України «Способи судового захисту» господарський суд здійснюючи правосуддя захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.
Опис
Ключові слова
способи судового захисту, будівництво, господарський процес, кафедра політичних наук і права
Бібліографічний опис
Похиленко І. С. До питання про способи судового захисту у сфері будівництва в господарському процесі / І. С. Похиленко // Будівельне право : теорія та практика містопланування та містобудування : зб. наук. праць. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. П. М. Куліков. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2020. - Вип. ІV. - матеріалами четвертої Міжнародної наук. практ. конф., Київ, 20 листопада 2020 р. – С. 54 – 58. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання