Процес децентралізації в Україні : внутрішні та зовнішні форми співробітництва

Ескіз

Дата

2016

Автори

Узун, Юлія Вадимівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

В 2014-2016 рр. на виконання урядової програми утворення «замість 12068 громад – 1500 об’єднаних громад» в 2015 р. почався процес об’єднання. Динаміка процесу така: до 5 вересня 2015 р. було утворено 83 об'єднаних громади. Ці перші рішення ухвалювалися обласними радами, як на той час передбачалося законодавством. 5 вересня 2015 р. набув чинності Закон No 676- VIII, за яким «об’єднана громада вважається утвореною з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання громад на місцевому референдумі та за умови відповідності цих рішень висновку, передбаченому ч.4 ст.7 цього Закону».

Опис

Ключові слова

процес децентралізації в Україні, форми співробітництва

Бібліографічний опис

Узун Ю. В. Процес децентралізації в Україні : внутрішні та зовнішні форми співробітництва / Ю. В. Узун // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 177 - 182. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset