Сучасні засоби просторово-територіального моделювання екосистем інженерного захисту

Ескіз

Дата

2017

Автори

Чернишев, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Юстон

Анотація

Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – пошуку організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва на прикладі інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя в Україні. Захист берегів від розмиву і пов'язаного з ним зсувного руйнування берегових територій – найгостріша соціально-економічна та екологічна проблема, що стримує освоєння рекреаційних та інших ресурсів прибережної смуги. Основними причинами недосконалості діяльності в галузі захисту прибережних територій є: здійснення робіт щодо захисту морського та річкового узбережжя без достатнього наукового обґрунтування; недостатнє врахування закономірностей природних процесів у прибережній смузі моря, водосховищ та річок при формуванні складу проектних рішень; некомплексність ведення робіт та незавершеність формування берегозахисних та берегорегулюючих споруд у локальні комплекси, що повністю охоплюють берегові природні системи, в яких існує високий рівень взаємозв'язків природних процесів, що не забезпечувало їх проектну ефективність. При розгляді геодинамічних процесів з мінливими в часі вірогідними змінами станів (для вирішення задачі зі стабілізації ділянки зсувонебезпечної території із складним рельєфом) були використані програмні комплекси. В основу розрахунку цих програмних комплексів покладений метод скінченних елементів. Цей метод орієнтований на дослідження ортогональних функціональних базисів у просторах функцій з обмеженою енергією, що відповідає фізичності одержуваних результатів з одного боку і сприяє появі спеціального виразу, що описує геологічні явища на кінцевому проміжку часу.

Опис

Ключові слова

технологічні процеси, біосферосумісність, організаційно-технологічні рішення, будівельне виробництво, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Чернишев Д. О. Сучасні засоби просторово-територіального моделювання екосистем інженерного захисту / Д. О. Чернишев // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інфрм. простору ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2017. – Вип. 24. – С. 58-66. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced