Моделювання дощезахисних функцій покриттів

Ескіз

Дата

1998

Автори

Підгорний, О. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для моделювання дощезахисних функцій оболонок покриттів пропонується запровадити поняття дощезахисного конуса. Його твірні задають траєкторію падіння крапель дощу за всіх напрямків вітру. Нахил твірних змінюється залежно від співвідношення швидкості падіння крапель і швидкості вітру, що визначається розою вітрів. Безліч конусів з вершинами на заданій лінії контуру оболонки утворюють конгруенцію прямих, тіло якої обмежується двома полами торса. Вони ділять поверхню, що захищається, на зони за ступенем захисту. Розглядається обернена задача визначення контуру оболонки, змочуваність стін, можливості дощезахисту за різної сили вітру за шкалою Бофорта

Опис

Ключові слова

дощезахист, скісний дощ, дощезахисний конус, покрівля, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Підгорний О. Л. Моделювання дощезахисних функцій покриттів / О. Л. Підгорний // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : В. Є. Михайленко (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : КДТУБА, 1998. - Вип. 63. - С. 12 - 15. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset