Фізика: оптичні прилади та вимірювання в геодезії

Анотація
Містить програму, основні теоретичні відомості з курсу, приклади розв’язання задач, завдання для практичних та індивідуальних занять, лабораторний практикум і довідковий матеріал. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».
Опис
Ключові слова
фізика, геодезія, теоретичні відомості, програма, оптичні прилади, приклади розв'язування задач, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Фізика: оптичні прилади та вимірювання в геодезії : навч. посібник / В. І. Клапченко, І. О. Азнаурян, Г. Ю. Краснянський [та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2015. – 94 с.
Зібрання