Планування та впровадження заходів з електромагнітної безпеки у промислових будівлях та спорудах

Ескіз

Дата

2020

Автори

Панова, О. В.
Бурдейна, Н. Б.
Ніколаєв, К. Д.
Бірук, Я. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДНТУ

Анотація

Мета. Визначення чинників невиробничого походження, які впливають на електромагнітну обстановку у промислових будівлях та впровадження послідовності заходів з її нормалізації. Методика. Експериментально дослідженні джерела сторонніх електромагнітних полів у будівлях та спорудах, які можуть негативно впливати на працюючих та чутливі прилади на виробництві. Для цього, було визначено та використано засоби знаходження таких полів. Проведено узагальнення стану та опису електричних силових мереж а також розподілу інтенсивності високочастотних електромагнітних полів. Проаналізовано та представлено заходи електромагнітної безпеки на виробництві різного призначення. Результати. Обстежено промислові п’ятиповерхової будівлі на предмет наявності струмів у металевих конструкціях. Отримані результати свідчать, що вони мають значні рівні електричних струмів в металевих конструкціях в залежності від стояка будівлі. Встановлено, що передумовою застосування заходів безпеки є аналіз стану електричних силових мереж, розподілу інтенсивності високочастотних електромагнітних полів тощо. Експериментально встановлено рівні електромагнітних полів у частково екранованих приміщеннях. Отримано типові залежності інтенсивності випромінювань мобільних телефонів від рівня сигналу з боку базових станцій. Обґрунтовано умови нормалізації електромагнітної обстановки у окремих приміщеннях та будівлі в цілому. Впроваджено заходи електромагнітної безпеки. Наукова новизна. Для мінімізації впливу силових електричних мереж на електромагнітну обстановку у будівлі доцільно модернізувати її за схемою TN-S, або TN-C-S, що знижує рівні екомпенсованих електрострумів у мережі й відповідних магнітних полів. Практична значимість. Встановлено, що: а) обов'язковим є визначення наявності сили електрострумів витоку на заземлених несучих конструкціях та інженерних мережах, які генерують магнітні поля гігієнічно значущих напруженостей; б) зниження рівнів цих струменів за рахунок технічних рішень додатково зменшує інтенсивність електроподібних процесів у металевих конструкціях; в) для зниження рівнів високочастотних електромагнітних полів у виробничих приміщеннях, які сформувалися за рахунок відбиття та перевідбиття електромагнітних хвиль доцільно застосувати композиційні екранувальні матеріали з керованими коефіцієнтами поглинання та відбиття. Такий підхід дозволить систематизувати загальний електромагнітний фон у приміщеннях та будівлі в цілому.

Опис

Ключові слова

електромагнітні поля, екранування, коефіцієнти екранування, композиційні матеріали, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Планування та впровадження заходів з електромагнітної безпеки у промислових будівлях та спорудах / О. В. Панова, Н. Б. Бурдейна, К. Д. Ніколаєв, Я. І Бірук // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукр. наук.-техн. журн. / Донецький нац. техн. ун-т ; гол. ред. С. В. Подкопаєв. - Донецьк : ДНТУ, 2020. - Вип. 2. - С 155 - 161. - Бібліогр. : 15 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset