Потенційний приріст сейсмічності в Україні як фактор зростання ризику життєдіяльності від аварій на хіміко-небезпечних ПНО

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
Здійснено регіональну оцінку сукупного сейсмічного ризику руйнування хіміко-небезпечних ПНО з урахуванням його приросту під впливом інженерно-геологічних умов та оцінку потенційних втрат від імовірних аварій на таких ПНО із викидом отруйних речовин.
Опис
Ключові слова
сейсмічний ризик, небезпечні екзогенні геологічні процеси, хіміко-небезпечні об’єкти, летючі токсичні речовини, ризик життєдіяльності, геоінформаційні системи
Бібліографічний опис
Рогожин О. Г. Потенційний приріст сейсмічності в Україні як фактор зростання ризику життєдіяльності від аварій на хіміко-небезпечних ПНО / О. Г. Рогожин, Є О. Яковлєв // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2015. – Вип. 1 (17). – С. 15 - 27 – Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання