Методичні засади навчання студентів основам електромагнітної безпеки

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Використання кожного з наведеного матеріалів або класів матеріалів пов’язане з певними труднощами і обмеженнями. Досвід практичної роботи із впровадження організаційно-технічних заходів з екранування лектромагнітних полів електротехнічними сталями показав, що у багатьох випадках за довільного розташування екрана він не тільки не поліпшує електромагнітне середовище (за магнітною складовою), а й погіршує його. Таке явище обумовлене намагніченістю екрана первинним полем. Це стосується наднизькочастотної частини спектра, в основному – промислової частоти 50 Гц. У таких умовах доцільніше використання екранів, які працюють за рахунок явища віддзеркалювання. Крім зниження рівня магнітного поля з боку обладнання, зберігається вільний доступ до нього (екран розташовується з тильного боку джерела).
Опис
Управління технологічними процесами
Ключові слова
кафедра фізики, екранування, електромагнітна сумісність, нормативні акти, чутливе обладнання, електромагнітні випромінювання, охорона праці, управління технологічними процесами
Бібліографічний опис
Панова О. В. Методичні засади навчання студентів основам електромагнітної безпеки / О. В. Панова, В .А. Глива // Містобудування та територіальне планування: наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 300 - 304. http://www.mtp.in.ua/zbirnyk