Спрощена розрахункова оцінка сейсмостійкості будівель з використанням положень методу спектру несучої здатності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Хохлін, Денис Олексійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Згідно діючих ДБН передбачено можливість застосування нелінійного статичного розрахунку на основі методу спектру несучої здатності. Даний розрахунок изначається суттєвою спрощеністю у порівнянні з прямим динамічним методом, а також можливістю застосування у якості його альтернативи, враховуючи необхід- ність застосування прямого динамічного методу також й для будівель(споруд) класу відповідальності СС2. В той же час повноцінний нелінійний статичний розрахунок є також достатньо трудомістким та чутливим до можливих створення нелінійної моделі всієї будівлі. Сукупні положення розрахунків на сейсмічні впливи спектральним методом та нелінійним статичним розрахунком на основі (на основі методу спектру несучої зда- тності) згідно діючих ДБН дозволяє виконати другий (нелінійний статичний розра- хунок) з обгрунтованими спрощеннями щодо побудови графіку спектру несучої здатності конструктивної системи на основі результатів умовно лінійного спектрального розрахунку. В статті представлено пропонована методика такого розрахунку з відповідними поясненнями та обгрунтуваннями.
Опис
Ключові слова
кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, будівля, сейсмостійкість, спрощена оцінка, метод спектру несучої здатності, building, seismic stability, simplified analysis, spectrum capacity method
Бібліографічний опис
Хохлін Д. О. Спрощена розрахункова оцінка сейсмостійкості будівель з використанням положень методу спектру несучої здатності/ Д. О. Хохлін // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 6. – С. 42 – 46. – Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання