Про збіжність першого варіанту методу збурення форми границі для розв’язку просторових задач теорії пружності у випадку тіл обертання, близьких до канонічних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Автори
Дзира, Б. І.
Чорнописький, Д. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті отримано розклад точного розв'язку задачі кручення суцільного вала з еліпсоїдальною порожниною в ряд по ступенях параметра ε, який характеризує її ексцентриситет. Для точок порожнини з максимальним (мінімальним) значенням концентрації напружень показано співпадіння коефіцієнтів розкладу при ступенях ε точного і наближеного розв'язку, отриманого на основі першого варіанту збурення форми границі, що застосовується для розв'язку просторових задач теорії пружності у випадку тіл обертання, близьких до канонічних. Встановлено збіжність послідовних наближень як ітераційного процесу до точних розв’язків.
Опис
Ключові слова
метод збурення, просторові задачі теорії пружності
Бібліографічний опис
Дзира Б. І. Про збіжність першого варіанту методу збурення форми границі для розв’язку просторових задач теорії пружності у випадку тіл обертання, близьких до канонічних / Б. І. Дзира, Д. Г. Чорнописький // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 82. - С. 83 - 90. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання