Контент-аналіз управління проектами гендерного бюджетування

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано проекти гендерного бюджетування, що реалізовані в Україні на локальному рівні. Гендерне бюджетування розглядається як інструмент управління інтеграцією оцінки впливу публічної політики на жінок та чоловіків. Висвітлено змістовні особливості вітчизняних практик гендерного бюджетування з точки зору гендерних індексів. Виявлено кореляцію між успішністю гендерних бюджетних ініціатив і рівнем змін у структурі бюджетів. Проведено секторальний аналіз бюджетних ініціатив у контексті проектного менеджменту. Наведено приклади з впровадження інструментів гендерного бюджетування в окремих галузях соціально-економічного розвитку. Запропоновано інструменти оцінки змісту проектів гендерного бюджетування, зокрема, категоріальну сітку для контент-аналізу. Для побудови моделі управління змістом проектів гендерного бюджетування застосовано інформаційну модель РМВОК «Збір вимог». Розроблено модель декомпозиції гендерно-сегрегованих контекстуальних даних для управління проектами гендерного бюджетування.
Опис
Ключові слова
проект гендерного бюджетування, управління змістом проекту, збір вимог, матриця відстеження вимог проекту гендерного бюджетування
Бібліографічний опис
Фесенко Т. Г. Контент-аналіз управління проектами гендерного бюджетування / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 84 - 91. - Бібліогр. : 23 назви.
Зібрання