Дослідженні захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності

Ескіз

Дата

2019

Автори

Панова, О. В.
Тихенко, О. М.
Ніколаєв, К. Д.
Ходаковський, О. В.
Сапельнікова, О. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Полт. нац. техніч. ун-т ім. Ю. Кондратюка

Анотація

Захисні властивості сплавів у різних частотних діапазонах екрануючих матеріалів мають складний характер. Предмет дослідження даної роботи – визначення амплітудно-частотних залежностей коефіцієнта екранування електромагнітних полів сучасними металевими сплавами. Досліджено: традиційні матеріали; електротехнічні сталі різного класу та алюмінієвого сплаву, які мають різну ширину захисного екрану; металовмісні шнури різного (двошарового та тришарового) сплетіння. Досліджено залежності захисних екранувальних властивостей магнітного поля за рахунок відбиття для електротехнічної сталі класу 121 та сплаву з дюралюмінію та електротехнічної сталі. Мета роботи – визначення коефіцієнтів екранування у низькочастотній та середньо-частотній областях електромагнітного спектра на основі вимірювання коефіцієнтів екранування найбільш поширених металевих захисних матеріалів та надати обґрунтовані рекомендації щодо їх найбільш ефективного використання у робітничих умовах для захисту від електромагнітних полів та випромінювань працюючих та сумісності електричного та електронного технічного обладнання. Розроблено амплітудно-частотні залежності коефіцієнта екранування електромагнітних по- лів сучасними стандартними металевими сплавами для захисту людей і для забезпечення електромагнітної сумісності електричного та електронного технологічного обладнання. Запропоновано захисні заходи захисту від впливу від електромагнітних полів та випромінювань, що засновані на принципах розумної достатності, з урахуванням мінімальних витрат. Доведено експериментально та економічно обґрунтовано, що найбільш ефективним засобом захисту від електромагнітної безпеки на підприємствах в умовах складної дії різноманітних електромагнітних полів, є електротехнічні сталі. В результаті отриманих співвідношень захисних властивостей (за рахунок електромагнітної енергії та відбиття електромагнітних хвиль) раціоналізовано захисні модифікаційні конструкції з мінімальним коефіцієнтом відбиття електромагнітних хвиль у небажаному напрямку в різному частотному діапазоні. Такі висновки надали змогу запропонувати методологію розрахунку щодо необхідної оптимальної товщини захисного магнітного екрана найбільш сприятливої ефективності у даних умовах. Це дозволяє мінімізувати обсяг довідникових та експериментальних даних та однозначно визначити товщину екрана необхідної ефективності, а також зменшує загальну вартість захисної конструкції.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, електромагнітні поля, випромінювання, екранування, електромагнітна сумісність, технічні засоби, electromagnetic fields, radiation, shielding, international standards, electromagnetic compatibility, technical mean, электромагнитные поля, излучения, экранирование, электромагнитная совместимость, технические средства

Бібліографічний опис

Дослідженні захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності / О. В. Панова, О. В. Тихенко, К. Д. Ніколаєв [ та ін. ] // Системи управління навігації та зв'язку : зб. наук. праць / Полт. нац. техніч. ун-т ім. Ю. Кондратюка ; гол. ред. О. В. Шефер. - Полтава, 2019. - Вип. 5 (57). - С. 103 - 107. Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced