Гармонізація нормативних документів україни з європейськими стосовно вимог до системних рішень гідроізоляції покрівель

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті здійснено аналіз і пропозиції щодо актуалізації вимог до гідроізоляційних рулонних матеріалів у рамках української нормативної бази. Подані пропозиції створюють поле для проектування технічно та економічно раціональних системних рішень для покриттів будівель.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, визначення міцності на розрив, визначення опору зсуву швів, метод впливу на бітум, визначення ударної міцності
Бібліографічний опис
Гетун Г.В. Гармонізація нормативних документів україни з європейськими стосовно вимог до системних рішень гідроізоляції покрівель / Г.В. Гетун, І.М. Лесько // Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. В.О. Плоский. - Київ, 2015. - №1. - С. 24-29. - Бібліогр. : 34 назв
Зібрання