Історія будинку Київського відділення Російського технічного товариства

Ескіз

Дата

2016

Автори

Грицюта, Оксана Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Друга половина ХІХ ст. характеризувалась стрімким розвитком промисловості, енергетики, залізничного та інших видів транспорту. У цей період виникає ряд нових промислових районів, відбувається становлення нових галузей. Російські вчені та інженери зробили ряд важливих винаходів у природознавстві й техніці. У цей період склались сприятливі умови для створення наукових товариств, провідну роль серед яких відігравали Російське технічне товариство (далі –. РТТ), а також його відділення, які стали своєрідними дослідницькими центрами, зробили значний внесок у розвиток вітчизняної науки і техніки наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.

Опис

Ключові слова

будинок Київського відділення Російського технічного товариства

Бібліографічний опис

Грицюта О. О. Історія будинку Київського відділення Російського технічного товариства / О. О. Грицюта // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 166 - 170. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset