Визначення основних параметрів працездатності вдавлених висячих паль

Ескіз

Дата

2019

Автори

Карпюк Ірина
Карпюк, Василь

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Огляд літературних [1-6] і нормативних [7, 8, 12-17] джерел показав, що для більш широкого впровадження у практику будівництва ефективного способу заглиблення паль вдавлюванням необхідно вміти вірогідно визначати в конкретних ґрунтових умовах розрахунковий опір ґрунту основи одиночної палі при заданому осіданні або розрахункову несучу здатність ґрунту основи палі, осідання палі як окремо розташованого фундаменту чи у складі куща, граничне зусилля вдавлювання, відстань між палями, при якій їхній взаємний вплив і вплив на сусідні фундаменти стає мінімальним; час «відпочинку» палі, який необхідно вичікувати перед передачею на неї розрахункового навантаження та ін.

Опис

Ключові слова

кафедри основ і фундаментів, кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд, паля, несуча здатність, вдавлювання, осідання, ґрунт, модельні дослідження, натурні експерименти, взаємодія, розрахунок, коефіцієнт

Бібліографічний опис

Карпюк І. Визначення основних параметрів працездатності вдавлених висячих паль / І. Карпюк, В. Карпюк // Основи та фундаменти : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. Бойко. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 39. - 56 - 64. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced