Вип. 39

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/13146

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Development and study of innovative deep water piled structures of high bearing capacity
  (КНУБА, 2019) Doubrovsky, Michael; Gerashchenko, Andrey; Dobrov, Igor; Dubrovska, Olga
  Глибоководні пальові кущі та споруди, що оперті на великі моно-палі, проектують на сприйняття значних бокових та стискних навантажень. Зокрема це відноситься до шельфових споруд, фундаменти яких потребують довгих паль високої несучої здатності. Дві інноваційних споруди та технології розроблені для оптимізації напружено-деформованого стану пальових кущів швартовно-відбійних палів. (1) Розроблена ефективна та економічна конструкція, в якій сполучення усіх трубчастих паль із металевою оболонкою великого діаметру забезпечує їх сумісну роботу та сприятливий розподіл напружень та деформацій в пальовому кущі. (2) Для збільшення енерго-абсорбційній здатності швартовно-відбійних паль розроблена та досліджена нова конструкція комбінованої трубчастої моно-палі, яка містить внутрішню гнучку палю та амортизатор, що розміщений між зовнішньою та внутрішньою палями у зоні їх голів.
 • Документ
  Числове моделювання польових штампових випробувань, вплив граничних умов ґрунтового масиву на осідання штампу при моделюванні
  (КНУБА, 2019) Бойко Ігор; Чечельницький, Сергій
  Досліджено вплив геометричних розмірів розрахункової області ґрунтового масиву на осідання штампа в глинистих ґрунтах. Визначено співвідношення між розмірами ґрунтового масиву в плані та по глибині. Встановленні співвідношення між розмірами ґрунтового масиву та розмірами штампу. А також, досліджено як впливає на осідання штампа його положення. Для цього було змоделювано декілька ситуацій. Одна із таких ситуацій це коли натурні випробування виконуються на поверхні ґрунту. Відповідно до цієї умови наша перша задача – це скінченно-елементна модель з розташуванням штампу на поверхні ґрунтового масиву. Інша ситуація коли штампові випробування виконують у шурфі.
 • Документ
  Загальна характеристика поверхневих шарів грунту на території республіки Конго (Баззавіль)
  (КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Ндінга, М. Р.
  Для всієї Африки між тропіками характерний латеритний процес ґрунтоутворення. В екваторіальному кліматі під вологими вічнозеленими лісами розвинуті ґрунти червоно-жовті латеритні, для яких характерна хороша аерація і водопроникність. Лише в західній частині западини Конго, де стік рік дуже уповільнений, велику площу займають латеритні глейові і тропічні болотні ґрунти .Наведена загальна характеристика ґрунтів. Виконана загальна оцінка ґрунтів на території Конго, яка дозволяє в цілому виділити чотири основні класи: вивітрілі ґрунти, підзоли, ферралітичні ґрунти, гідроморфні ґрунти. Показана ґрунтова карта і основні види ґрунтів в Конго. Розглянута загальна геологічна характеристика розглядаємих будівельних майданчиків, що розташовані в різних областях країни; зроблено інженерно-геологічний розріз майданчика будівництва на області Пул ( м. Бразавіль). Загальний опис майданчиків за картосхемою в Конго: всі експериментальні майданчики на рівнинній території, що відносяться до першої та другої річкових терас, використовується для місцевої житлової і промислової забудови.
 • Документ
  Технологічні особливості влаштування буроін’єкційних паль в глинистих ґрунтах
  (КНУБА, 2019) Бойко, Ігор; Кривенко Олег
  Останнім часом набивні палі отримали широке розповсюдження. Набивні палі виготовляються шляхом буріння свердловини з наступним її бетонуванням і армуванням. Головною складністю при виготовленні таких паль є забезпечення стійкості стінок свердловини під час заповнення їх бетоном. Тому для запобігання обвалення ґрунту використовують обсадні труби, які заглиблюються під час буріння свердловини разом із шнеком. Але використання обсадних труб значно ускладнює та сповільнює процес влаштування набивних паль.
 • Документ
  Дослідження зміни несучої здатності бурових паль в залежності від методів її визначення
  (КНУБА, 2019) Підлуцький Василь; Гаврилюк Олександр; Демідов Вячеслав
  Одне з важливих питань при проектуванні висотних будівель - ефективне конструювання фундаментів, оскільки вони мають передавати значні навантаження на основу. В зв'язку із зростанням навантаження, яке сприймає основа, раціональним є використання пальових фундаментів, які здатні передати навантаження від надземних конструкцій на ґрунти з необхідною несучою здатністю, що залягають на певній глибині.
 • Документ
  Дослідження активізації деформацій основи на зсувонебезпечних схилах при техногенній дії
  (КНУБА, 2019) Петренко Едуард
  На прикладі забудови схилу розглянуто вплив техногенних факторів на формування зсувних деформацій. Показана роль техногенних факторів в активізації зсувних процесів. На основі методу скінченних елементів (МСЕ) зроблено аналіз напруженодеформованого стану (НДС) схилу та проведена прогнозна оцінка стійкості зсувонебезпечної території при влаштуванні споруд інженерного захисту. Проектування і будівництво на зсувонебезпечних територіях пов'язано як із забезпеченням стійкості ґрунтового масиву так і оцінкою можливого прояву та активізації природних і техногенних факторів. Найбільш раціональним для вирішення даного класу задач є метод скінченних елементів.
 • Документ
  Визначення основних параметрів працездатності вдавлених висячих паль
  (КНУБА, 2019) Карпюк Ірина; Карпюк, Василь
  Огляд літературних [1-6] і нормативних [7, 8, 12-17] джерел показав, що для більш широкого впровадження у практику будівництва ефективного способу заглиблення паль вдавлюванням необхідно вміти вірогідно визначати в конкретних ґрунтових умовах розрахунковий опір ґрунту основи одиночної палі при заданому осіданні або розрахункову несучу здатність ґрунту основи палі, осідання палі як окремо розташованого фундаменту чи у складі куща, граничне зусилля вдавлювання, відстань між палями, при якій їхній взаємний вплив і вплив на сусідні фундаменти стає мінімальним; час «відпочинку» палі, який необхідно вичікувати перед передачею на неї розрахункового навантаження та ін.
 • Документ
  Особливості роботи підпірних стін з буронабивних паль у текучих супісках
  (КНУБА, 2019) Бойко Ігор; Скочко Людмила; Скочко Володимир
  Замовник зазвичай намагається уникати територій з високим рівнем підземних вод під час вибору ділянки для будівництва. Наявність ґрунтових вод значно збільшує витрати на будівництво при необхідності зведення підземних поверхів. Але будівництво в умовах сучасного мегаполісу все частіше кидає виклики проектувальникам-геотехнікам, через те, що необхідно забудовувати ділянки зі складними інженерно-геологічними умовами і не просто розробляти надійні фундаменти, а й освоювати підземний простір з подальшою його експлуатацією в якості підземних приміщень різного призначення.