Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі.

Ескіз

Дата

2015

Автори

Бурдейна, Наталія, Петруньок Тетяна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк].

Анотація

Сьогодні, за нових соціально-економічних умов, підвищується роль інженера-будівельника. Сучасні роботодавці очікують від випускників вищих будівельних навчальних закладів вміння працювати самостійно на високому професійному рівні, реалізувати максимум своїх потенційних можливостей, приймати нетрадиційні креативні рішення. Виникає потреба не просто у висококваліфікованих архітекторах, інженерах-конструкторах, інженерах-технологах, інженерах-сантехніках та інженерах-електриках, економістах, екологах, а, насамперед, спеціалістах, що вміють не лише індивідуально, а й творчо підходити до питань проектування, моделювання, планування, дизайну, оздоблення, розроблення та використання високотехнологічних і екологічно чистих способів утилізації та перероблення відходів. Це вимагає високого рівня сформованості знань у професійній галузі.

Опис

Ключові слова

професійна спрямованість навчання фізики, вищий будівельний навчальний заклад.

Бібліографічний опис

Стаття присвячена особливостям викладання фізики у профільному навчальному закладі. Продемонстровано, що професійна спрямованість навчання фізики є провідним фактором фундаментальної і професійної підготовки майбутніх фахівців будівельних спеціальностей. Професійно спрямоване навчання сприяє мотивованому вивченню студентами фізики, а в подальшому, і спеціалізованих дисциплін, наслідком чого є підготовка висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог і запитів сучасної будівельної галузі.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset