Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі.

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк].
Анотація
Сьогодні, за нових соціально-економічних умов, підвищується роль інженера-будівельника. Сучасні роботодавці очікують від випускників вищих будівельних навчальних закладів вміння працювати самостійно на високому професійному рівні, реалізувати максимум своїх потенційних можливостей, приймати нетрадиційні креативні рішення. Виникає потреба не просто у висококваліфікованих архітекторах, інженерах-конструкторах, інженерах-технологах, інженерах-сантехніках та інженерах-електриках, економістах, екологах, а, насамперед, спеціалістах, що вміють не лише індивідуально, а й творчо підходити до питань проектування, моделювання, планування, дизайну, оздоблення, розроблення та використання високотехнологічних і екологічно чистих способів утилізації та перероблення відходів. Це вимагає високого рівня сформованості знань у професійній галузі.
Опис
Ключові слова
професійна спрямованість навчання фізики, вищий будівельний навчальний заклад.
Бібліографічний опис
Стаття присвячена особливостям викладання фізики у профільному навчальному закладі. Продемонстровано, що професійна спрямованість навчання фізики є провідним фактором фундаментальної і професійної підготовки майбутніх фахівців будівельних спеціальностей. Професійно спрямоване навчання сприяє мотивованому вивченню студентами фізики, а в подальшому, і спеціалізованих дисциплін, наслідком чого є підготовка висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог і запитів сучасної будівельної галузі.