Неформальний навчальний простір, як чинник формування архітектури університетських культурних центрів

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті подано загальну характеристику, класифікацію та основні принципи проектування неформальних навчальних просторів в університетських культурних центрах.
Опис
Ключові слова
неформальний навчальний простір, кампус, університетський культурний центр, неформальный учебное пространство, кампус, университетский культурный центр, informal learning space, campus, university cultural center
Бібліографічний опис
Дмитраш О. Ю. Неформальний навчальний простір, як чинник формування архітектури університетських культурних центрів / О. Ю. Дмитраш, В. І. Проскуряков // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С. 123-128. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання