Огляд результатів діяльності творців функціоналізму м. Чернівці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Юрійчук, Р. Д.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті проаналізовано діяльність румунських архітекторів – прихильників функціоналістичної течії, що проектували в Чернівцях та інших містах країни.
Опис
Ключові слова
румунська архітектура, функціоналізм, модернізм, раціоналізм, неорумунський стиль, неокласика, румынская архитектура, функционализм, модернизм, рационализм, неорумынский стиль, неокласика, romanian architecture, functionalism, modernism, rationalism, neo-Romanian style, neoclassicism
Бібліографічний опис
Юрійчук Р. Д. Огляд результатів діяльності творців функціоналізму м. Чернівці / Р. Д. Юрійчук // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 306-315. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання