Експеримент, що тривав століття (Єврейські землеробські колонії в губерніях Правобережної України у ХІХ ст.)

Ескіз

Дата

2017

Автори

Криськов, Андрій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Територія Правобережної України у ХІХ ст. була чи не найбільшим у світі ареалом розселення єврейського етносу. Такий характер розселення був обумовлений політикою уряду Російської імперії стосовно євреїв, а саме формуванням так званої смуги єврейської осілості. Ця політика послідовно здійснювалася протягом всього ХІХ ст.

Опис

Ключові слова

єврейський етнос, єврейські колонії

Бібліографічний опис

Криськов А. А. Експеримент, що тривав століття (Єврейські землеробські колонії в губерніях Правобережної України у ХІХ ст.) / А. А. Криськов // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 300 - 304. - Бібліогр. : 19 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset