Експеримент, що тривав століття (Єврейські землеробські колонії в губерніях Правобережної України у ХІХ ст.)

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Територія Правобережної України у ХІХ ст. була чи не найбільшим у світі ареалом розселення єврейського етносу. Такий характер розселення був обумовлений політикою уряду Російської імперії стосовно євреїв, а саме формуванням так званої смуги єврейської осілості. Ця політика послідовно здійснювалася протягом всього ХІХ ст.
Опис
Ключові слова
єврейський етнос, єврейські колонії
Бібліографічний опис
Криськов А. А. Експеримент, що тривав століття (Єврейські землеробські колонії в губерніях Правобережної України у ХІХ ст.) / А. А. Криськов // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 300 - 304. - Бібліогр. : 19 назв.