Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах

Ескіз

Дата

2015

Автори

Ачкасов, Ігор Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто концептуальну модель формування портфеля проектів зменшення витрат електроенергії у електричних мережах в умовах невизначеності (спостережності, неверифікованої інформації та недосконалості методів оцінки технологічних втрат). Визначено моделі та методи формування портфеля проектів зменшення втрат в електричних мережах. Залежно від повноти інформації про навантаження елементів електричної мережі за розрахунковий період для розрахунків навантажувальних втрат використовуються різні методи формування портфелів проектів зменшення втрат у електричних мережах.

Опис

Ключові слова

портфель проектів, втрати електроенергії, методи зменшення втрат, концептуальна модель портфельного управління, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Ачкасов І. А. Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії у електричних мережах / І. А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 23. – С. 21-29. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset