Організаційно-технологічна модель прогнозування рівня якості виробничих процесів та продукції

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Практична реалізація поставленої задачі дозволить прогнозувати формування загальної картини перерозподілу якості будівельної продукції з урахуванням нерівномірності розбиття досліджуваної конструкції чи фронту робіт.
Опис
Ключові слова
прогнозування, показник якості, вагові коефіцієнти, система рівнянь, модель, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Чуприна Ю. А. Організаційно-технологічна модель прогнозування рівня якості виробничих процесів та продукції / Ю. А. Чуприна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 11. – С. 134 - 137. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання