Політико-правові засади регіональної політики та їх вплив на процес децентралізації в Україні

Ескіз

Дата

2015

Автори

Узун, Юлія Вадимівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Розвиток регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні залишаються об’єктом дослідження, обговорення та державної політики вже більше 20 років. З 2004 р. зміни в системі регіонального та місцевого розвитку було визначено завданням конституційного реформування, про що нагадує широко відомий законопроект змін до Конституції під номером № 3207-1.

Опис

Ключові слова

політико-правові засади регіональної політики, процес децентралізації в Україні

Бібліографічний опис

Узун Ю. В. Політико-правові засади регіональної політики та їх вплив на процес децентралізації в Україні / Ю. В. Узун // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 199 - 206. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset