Політико-правові засади регіональної політики та їх вплив на процес децентралізації в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Розвиток регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні залишаються об’єктом дослідження, обговорення та державної політики вже більше 20 років. З 2004 р. зміни в системі регіонального та місцевого розвитку було визначено завданням конституційного реформування, про що нагадує широко відомий законопроект змін до Конституції під номером № 3207-1.
Опис
Ключові слова
політико-правові засади регіональної політики, процес децентралізації в Україні
Бібліографічний опис
Узун Ю. В. Політико-правові засади регіональної політики та їх вплив на процес децентралізації в Україні / Ю. В. Узун // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 199 - 206. - Бібліогр. : 8 назв.