Споживання туристичного продукту в умовах цифрових технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Бабушко, Світлана Ростиславівна
Попович, Сергій Іванович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Нині успішне функціонування будь-якого підприємства неможливе без використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ). Туризм як окрема індустрія, галузь економіки та сфера послуг, має високий потенціал широкого використання ІКТ, який успішно реалізується. А. Глєбова зазначає, що новітні ІКТ використовуються для вирішення різноманітних завдань і підвищення якості послуг. Наприклад, глобальні комп'ютерні системи резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, смарт-картки, інформаційні системи менеджменту та ін. направлені на розвиток ринку туристичних послуг та туристичної інфраструктури, що сприяє розвитку гостинності в різних країнах світу
Опис
Ключові слова
турпродукт, туризм, інформаційно-технологічні технології, туристична сфера послуг
Бібліографічний опис
Бабушко С. Р. Споживання туристичного продукту в умовах цифрових технологій / С. Р. Бабушко, С. І. Попович // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 169 - 176. - Бібліогр. : 9 назв.