Розвиток змішаного методу скінченних елементів до розвязання крайових задач термомеханіки

Ескіз

Дата

2015

Автори

Чирков, О. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

RYE<F

Анотація

Розвинуто загальну теорію змішаних схем метода скінченних елементів для розв’язання крайових задач термомеханіки неоднорідних середовищ, зокрема, нелінійних задач, що описують неізотермічні процеси пружно-пластичного деформування за криволінійними траєкторіями малої кривизни. Із застосуванням апарату функціонального аналізу досліджено коректність змішаних проекційно-сіткових алгоритмів і на цій основі сформульовано умови, що забезпечують стійкість та збіжність змішаної апроксимації для напружень, деформацій і переміщень. Встановлено, що змішаний метод призводить до більш точних розрахункових розподілів напружень і деформацій порівняно із класичним методом переміщень. Побудовано спеціальні скінченні елементи, що забезпечують стійкість та збіжність пропонованих змішаних апроксимацій. Отримано систему розв’язувальних рівнянь змішаного методу з урахуванням точного задоволення статичним межовим умовам на поверхні тіла, для розв’язання яких запропоновано економічні та стійкі кроково-ітераційні обчислювальні алгоритми.

Опис

Ключові слова

метод скінченних елементів, неізотермічні процеси пружно- пластичного деформування, змішана схема метода скінченних елементів

Бібліографічний опис

Чирков О. Ю. Розвиток змішаного методу скінченних елементів до розвязання крайових задач термомеханіки / О. Ю. Чирков // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 94. – С. 16 - 34. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset