Регіональні особливості реформування відомчої освіти в системі органів МВС України : компаративістський аналіз

Ескіз

Дата

2017

Автори

Лахай, Станіслав Йосипович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Суттєві зміни в системі державних органів, установ, організацій та підходів до їх розуміння пов’язані не лише із інтеграцією України до європейського правового простору, але і з загальним стрімким розвитком суспільних відносин в нашій державі. Один з пріоритетних та найбільш обговорюваних у суспільстві векторів - це реформа МВС України 2015 року був прийнятий та введений в дію Закон України «Про Національну поліцію» [1]. Отже, одним із питань, які потребують свого вирішення в умовах сьогодення, є визначення особливостей реформування Національної поліції України та якісний підбір поліцейських кадрів.

Опис

Ключові слова

відомча освіта, система органів МВС, правничі професії

Бібліографічний опис

Лахай С. Й. Регіональні особливості реформування відомчої освіти в системі органів МВС України : компаративістський аналіз / С. Й. Лахай // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 3 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 70 - 72. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced