Центр-локальні відносини: політико- правові аспекти

Ескіз

Дата

2015

Автори

Алєксєєнко, Ірина Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Сучасні держави незалежно від форми їх територіально-політичного устрою перебувають під впливом глобалізації, регіоналізації та похідних від них процесів, які проявляються в трьох основних аспектах: розмиванні суверенітету націй-держав, зниженні лояльності громадян до національних урядів, роздробленості колись єдиної ідентичності громадянської нації в ряді країн світу. На думку вітчизняних і закордонних дослідників, у сучасному світі відбуваються кардинальні зрушення і трансформації, які досить суттєво впливають на сферу політики взагалі і на її головний суб'єкт - державу, яка опинилася у фокусі уваги внутрішнього і зовнішньополітичного курсу цього тисячоліття [3, с. 79].

Опис

Ключові слова

центр-локальні відносини, політико-правові аспекти

Бібліографічний опис

Алєксєєнко І. В. Центр-локальні відносини: політико-правові аспекти / І. В. Алєксєєнко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – С. 404 - 406. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset