Державотворчий досвід українства на початку ХХ століття: регіональні особливості

Ескіз

Дата

2016

Автори

Поліщук, Ігор Олексійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Перш ніж на теренах Наддніпрянської України встановилася більшовицько-радянська влада, тут послідовно протягом 1917-1920 років змінилося декілька форм національної державності.

Опис

Ключові слова

більшовицько-радянська влада, форми національної державності

Бібліографічний опис

Поліщук І. О. Державотворчий досвід українства на початку ХХ століття: регіональні особливості / І. О. Поліщук // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 - 15 грудня 2016 р. - С. 141 - 145. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset