Картографічні моделі для моніторингу водних об’єктів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
У цій статті запропоновано методи, що дозволяють виявляти закономірності зміни якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець , зокрема визначати місця підвищеної концентрації забруднювальних речовин, що впливають на його екологічний стан, будувати картографічні моделі на основі використання можливостей геоінформаційних систем та матеріалів космічної зйомки.
Опис
Ключові слова
якість поверхневих вод, оцінка якості поверхневих вод, басейн річки, геоінформаційні технології, екологічний моніторинг, забруднення поверхневих вод
Бібліографічний опис
Анпілова Є. С. Картографічні моделі для моніторингу водних об’єктів / Є. С. Анпілова // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / МОН України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; НАН України; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП, 2013. – Вип. 13. – С. 11 – 17. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання