Методи трансформації стратегії проектно-орієнтованого медичного закладу в систему медичних проектів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Лепський, Владлен Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сучасний стан системи охорони здоров'я, впровадження проектно-програмно-портфельного підходу в усі сфери народного господарювання, необхідність відповідності міжнародним нормам, вимогам і стандартам, необхідність забезпечення якісними медичними послугами населення, і з іншого боку – наявність залишкового застарілого підходу до управління медичними установами, вимагають всебічного системного вивчення, вдосконалення та адаптації існуючого досвіду інтегрованого управління до сфери охорони здоров'я. Однією зі складових інтегрованого управління медичними установами є стратегічне управління, яке повинно забезпечувати економічну, соціальну і наукову перевагу на ринку медичних послуг, стійке ефективне функціонування та сталий розвиток медичної установи в довгостроковій перспективі на тлі задоволення цінностей всіх стейкхолдерів медичних проектів, якими є інвестори, або власники, персонал медичних установ та суспільство, як кінцевий споживач медичних послуг. В якості гнучкого, системного, відповідного до вимог сьогодення, методологічного інструментарію для ефективного втілення розробленої стратегії розвитку медичного закладу пропонуються : віялоподібний Agile-метод створення та управління пулом окремих проектів, спіральний метод створення та управління портфелем проектів та проактивний метод створення та управління програмою розвитку проектно-орієнтованого медичного закладу.

Опис

Ключові слова

управління проектами, програмами, портфелями проектів, система охорони здоров’я, медичний заклад, стратегічне управління, стратегія розвитку проектно-орієнтованого медичного закладу

Бібліографічний опис

Лепський В. В. Методи трансформації стратегії проектно-орієнтованого медичного закладу в систему медичних проектів / В. В. Лепський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. № 34. – С. 39 – 45. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced