Аналіз матеріалів присвячених творчій діяльності професора В. В. Чепелика

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті поданий стислий матеріал як результат огляду джерел присвячених діяльності В. В. Чепелика. Подано короткий аналіз публікацій. Сформульовано висновки на основі проведеного аналізу матеріалів
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, В. В. Чепелик, творча діяльність, розгляд джерел
Бібліографічний опис
Антощук Т. І. Аналіз матеріалів присвячених творчій діяльності професора В. В. Чепелика / Т. І. Антощук, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 4. - С. 12-16. – Бібліогр. :12 назв.
Зібрання