Аналіз матеріалів присвячених творчій діяльності професора В. В. Чепелика

Ескіз

Дата

2014

Автори

Антощук, Т. І.
Слєпцов, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті поданий стислий матеріал як результат огляду джерел присвячених діяльності В. В. Чепелика. Подано короткий аналіз публікацій. Сформульовано висновки на основі проведеного аналізу матеріалів

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, В. В. Чепелик, творча діяльність, розгляд джерел

Бібліографічний опис

Антощук Т. І. Аналіз матеріалів присвячених творчій діяльності професора В. В. Чепелика / Т. І. Антощук, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 4. - С. 12-16. – Бібліогр. :12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced