Етнокультурні процеси на теренах Галичини: політико-правовий вимір

Ескіз

Дата

2016

Автори

Калакура, Олег Ярославович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Сучасні етнополітичні та етнокультурні процеси в Галичині, як і в усій Україні, відбуваються під знаком відновлення її державної незалежності, під впливом Євромайдану, Революції Гідності та євроатлантичного інтеграційного вибору українців. Не дивлячись на збройну агресію путінської Росії, окупацію Криму і частини Донбасу, її політику, спрямовану на дезінтеграцію українського суспільства, продовжується відродження традиційної етнічної ідентичності, консолідація громадянської ідентичності, становлення української політичної нації. Демократизація та декомунізація суспільства очищають полікультурний простір України від ідеологічних нашарувань і стереотипів минулого, сприяють подоланню залишків совкової свідомості. Своєрідний етнічний ренесанс як українців, так представників етнічних меншин, який розпочався з кінця 1980-х рр., зберігає потужну динаміку, утверджує рівноправність усіх етнічних культур та їх носіїв, а культура етнічних меншин збагачується сама і збагачує українську культуру.

Опис

Ключові слова

етнокультурні процеси, етнокультурні процеси в Галичині, етнополітичні процеси в Галичині

Бібліографічний опис

Калакура О. Я. Етнокультурні процеси на теренах Галичини: політико-правовий вимір / О. Я. Калакура // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 128 -133. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset