Сучасний тренд регіоналізму як спосіб наближення влади до народу

Ескіз

Дата

2018

Автори

Гордієнко, Михайло Григорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Буття людської цивілізації у глобалізованому світі визначається процесами прискореної зміни соціальної реальності, що потребує швидкої й адекватної реакції владних структур на політичну динаміку. Щоб вчасно та якісно задовольняти широкий спектр соціальних запитів громадян, влада зобов’язана бути компетентною, патріотичною, легітимною й уникати протистояння за розподіл посад та привілеїв. Меседжи низового рівня соціуму має акумулювати місцева влада і формувати управлінські рішення у відповідності до волі громади.

Опис

Ключові слова

регіоналізм, влада, регіон

Бібліографічний опис

Гордієнко М. Г. Сучасний тренд регіоналізму як спосіб наближення влади до народу / М. Г. Гордієнко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 77 - 83. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced