Господарські чинники структурування українських міст допромислової доби (XV-XVII ст.)

Ескіз

Дата

2017

Автори

Ричков, П. А.
Потапчук, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена проблематиці своєрідності розпланування українських міст в залежності від домінування тих чи інших господарських чинників, притаманних даним поселенням. Розглянуті особливості господарської діяльності допромислової доби, як періоду найменшого впливу на природноландшафтне середовище міських утворень. Встановлений ступінь збереження таких похідних чинників господарювання як штучні водойми та викладені пропозиції по їх відновленню та збереженню.

Опис

Ключові слова

господарські чинники, українські міста, допромислова доба, розпланувальна структура, ринкова площа, водяні млини, стави, хозяйственные факторы, украинские города, допромышленная эпоха, планировочная структура, рыночная площадь, водяные мельницы, пруди, economic factors, ukrainian towns, pre-industrial days, planning structure, market Square, water mills, ponds

Бібліографічний опис

Ричков П. А. Господарські чинники структурування українських міст допромислової доби (XV-XVII ст.) / П. А. Ричков, І. В. Потапчук // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 248 - 257. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset