Прогнозування ризиків збитків від повеней на ріках за даними моніторингу

Ескіз

Дата

2015

Автори

Стефанишина-Гаврилюк, Ю. Д.
Стефанишин, Д. В.
Трофимчук, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто задачу прогнозування ризиків збитків від повеней за даними моніторингу як добутків збитків та ймовірностей перевищення ма-ксимальних витрат води. Запропоновано новий метод прогнозування ризиків збитків від повеней за даними моніторингу на основі ситуаційних та індук-тивних моделей. Задача вирішується на прикладі моделювання ризиків збит-ків від руйнівних повеней в басейні р. Тиса в залежності від максимальних витрат води р. Тиса, що визначалися на гідрометричному посту Вилок.

Опис

Ключові слова

кафедра геотехніки, ймовірність перевищення, індуктивна модель, максимальні витрати води, повінь, ризики збитків, ряди динаміки, ситуаційна модель

Бібліографічний опис

Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. Прогнозування ризиків збитків від повеней на ріках за даними моніторингу / Ю. Д. Стефанишина-Гаврилюк, Д. В. Стефанишин, О. М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 18. - С. 37-48. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset