Інструменти інформаційно-аналітичного супроводу процесів моніторингу

Ескіз

Дата

2014

Автори

Стрижак, О. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

У статті розглядаються питання щодо використання конструктивних властивостей теорії онтологій при проектуванні та побудові інформаційно-аналітичних систем на основі таксономій, як певного типу нормальних систем. Визначаються певні моделі таксономій та їх застосування при вирішенні завдань ІАС. Описуються механізми формування множини таксономій та ієрархій на основі певних властивостей концептів онтологій. Визначаються механізми вирішення задач вибору на основі використання альтернативних тавтологій і таксономічних моделей, які формуються на їх основі.

Опис

Ключові слова

онтологія, тавтологія, таксономія, альтернатива

Бібліографічний опис

Стрижак О. Є. Інструменти інформаційно-аналітичного супроводу процесів моніторингу / О. Є. Стрижак // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ: КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 14. - С. 180 - 191. - Бібліогр. : 22 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced