Регіональні аспекти формування іміджу політичного лідера та їх еволюція

Ескіз

Дата

2015

Автори

Баєва, Юлія Євгеніївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Актуальність проблематика лідерства набула у XIX ст, коли стали розвиватися демократичні інститути, перш за все загальних виборів. Доля уряду стала залежати від того, як він сам і його діяльність сприймалися виборцями. Нездатність змінити реальність згідно уявленням громадян або переконати їх, що те, що відбувається, є кращим варіантом розвитку, закінчувалася зміною правлячих еліт. Тому природно, що проблема пошуку ідеальних образів і впровадження їх в масову свідомість набула вирішального значення.

Опис

Ключові слова

імідж політичного лідера, політичний лідер, еволюція політичного лідерства, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Баєва Ю. Є. Регіональні аспекти формування іміджу політичного лідера та їх еволюція / Ю. Є. Баєва // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 120-125. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset