До питання визначення деформацій інженерних споруд тригонометричним нівелюванням

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі розглянуто можливість використання одностороннього тригонометричного нівелювання під час спостереження за деформаціями споруд. Відзначено, що порівняно з геометричним нівелюванням тригонометричне має ряд переваг, наприклад, відсутність похибок, пов’язаних з встановленням рейок, що під час геометричного нівелювання є одним з основних джерел похибок. На основі результатів досліджень встановлено залежності СКП визначення перевищення між цими точками від віддалі і перепаду висот між станцією стояння і точками, що спостерігаються. Отримані залежності і графіки дають змогу виконати апріорну оцінку точності визначення деформацій споруд. Наведено залежності і графіки, які дають змогу, задаючись необхідною СКП визначення перевищення та технічними характеристиками приладу, визначити допустимі значення довжини плеч.
Опис
Ключові слова
одностороннє тригонометричне нівелювання, СКП визначення перевищення, деформації споруд, кафедра інженерної геодезії
Бібліографічний опис
Бурак К. О. До питання визначення деформацій інженерних споруд тригонометричним нівелюванням / К. О. Бурак, Л. І. Дорош, В. М. Ковтун // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ, 2018. - Вип. 65. - С. 56-65. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання