Природничі інтерактивні освітньо-наукові центри розвитку суспільства

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена питанню взаємодії природничих музеїв з освітніми закладами та науково-дослідними центрами. Розглянуто можливість перетворення музейних комплексів на інтерактивні центри розвитку суспільства.
Опис
Ключові слова
природничий музей, інтерактивний центр, наука, освітньо- науковий центр, іновації, Natural History Museum, an interactive center of science, education and research center, innovation, естественный музей, интерактивный центр, научно-образовательный центр, инновации
Бібліографічний опис
Лошак Г. В. Природничі інтерактивні освітньо-наукові центри розвитку суспільства / Г. В. Лошак // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 78-84. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання