Аналіз проекту створення логістичних центрів будівельних компаній на основі технології віртуального офісу

Ескіз

Дата

2017

Автори

Івко, Андрій Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сформульовано проект створення логістичних центрів будівельних компаній. Виділено загальні риси таких проектів. Визначено конфігурацію проектів, побудовано структурну модель конфігурації проектів створення логістичних центрів будівельних компаній. Визначено конфігурацію продукту проекту. Охарактеризовано кожен елемент конфігурації проекту. Запропоновано використовувати принцип віртуальності до проекту. Принцип розглядається у трьох аспектах. Перший аспект – віртуальність команди управління проектом. Другий аспект – віртуальність персоналу створюваного логістичного центру. Третій аспект стосується пулу контрагентів логістичного центру. Принцип віртуальності описаний відносно кожного з трьох аспектів. Підкреслено значення розробки алгоритмів оптимізації для логістичного центру. Ідентифіковано основні ризики проекту та основні ризики логістичного центру будівельної компанії, який створюється за результатами проекту. Проект охарактеризовано як комплексний, інноваційний, з середнім рівнем ризику. В кожній з проаналізованих сфер сформульовані напрями подальших досліджень щодо тематики проекту створення логістичних центрів будівельних компаній.

Опис

Ключові слова

логістичний центр, віртуальний офіс, управління проектами

Бібліографічний опис

Івко А. В. Аналіз проекту створення логістичних центрів будівельних компаній на основі технології віртуального офісу / А. В. Івко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 65 - 70. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset