Інтеграція громадських функцій в структуру житлових будинків

Анотація
The article is devoted to the interaction of residential and public space. There is examined in detail such tendency in the design of a modern residential sector as integration, - an amalgamation of several different functions into one. There is an analysis of existing options for the penetration of social function in the residential structure and describtion of the advantages and disadvantages of various planning decisions. Стаття присвячена взаємодії житлового та громадського простору. Детально розглядається така тенденція в проектуванні сучасного житлового сектора як інтеграція, - злиття декількох різних функцій в єдине ціле. Проводиться аналіз існуючих варіантів проникнення суспільної функції в житлову структуру, виявляються плюси і недоліки різних планувальних видів.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, багатофункціональна середа, інтеграція, функціонально планувальна організація, житлова структура, комунікативна функція простору, coworking, Integration, multifunctional environment, housing structure, functionally planning organization, communicative space function
Бібліографічний опис
Грищенко Р. Ю. Інтеграція громадських функцій в структуру житлових будинків / Р. Ю. Грищенко, С. Ф. Юнаков / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 438 - 444. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання