Концептуальні засади державної політики регіонального розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Музиченко, Ганна В’ячеславівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Головні тенденції соціальних та економічних змін XX ст. сприяли осмисленню регіону як єдиної істотної форми у різноманітті просторового світу. Одночасно регіональне різноманіття трактувалося як перехідний етап до глобалізації у ступенях та типах господарювання на великих територіях, охоплених економічною активністю людини. Серед науковців відсутня єдність щодо визначення та співвідношення понять «державна політика», «регіональна політика», «регіональний розвиток» та «просторовий розвиток». Спроба упорядкувати й пристосувати до аналізу регіональної політики в сучасній Україні здійснена автором в монографічному дослідженні, де зокрема зазначається, що вагомим напрямом будь-якої держави є просторова політика, в основі якої лежить регіональна політика розвитку» [3, с. 269].
Опис
Ключові слова
регіональний розвиток, державна політика, концептуальні засади державної політики регіонального розвитку
Бібліографічний опис
Музиченко Г. В. Концептуальні засади державної політики регіонального розвитку / Г. В. Музиченко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14-5 грудня 2016 р. - С. 26-30. - Бібіліогр. : 3 назви.