Еколого-гігієнічна оцінка навантаження важкими металами довкілля м. Києва в системі сніг-вода-ґрунт

Ескіз недоступний
Дата
2015-03-03
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі представлені результати досліджень з вивчення вмісту 17 хімічних елементів у снігу, природній воді, ґрунтах м. Києва. Пріоритетними металами, забруднюючими сніговий покрив, є алюміній, марганець, залізо, цинк. Виявлено перевищення рівнів ГДК для кадмію, заліза, свинцю в артезіанській і колодязній водах, а вміст алюмінію, миш'яку, заліза і нікелю був найбільшим у природній воді. Встановлено високий вміст марганцю і нікелю в ґрунтах. Отримані дані показують, що екологічний моніторинг забруднення навколишнього середовища в системі сніг-вода-ґрунт потенційно токсичними металами є актуальним для великих міст України. При цьому пріоритетними елементами такого моніторингу є алюміній, марганець, цинк, залізо, хром і кальцій.
Опис
Ключові слова
хімічні елементи, талий сніг, природна вода, ґрунт, моніто-ринг забруднення
Бібліографічний опис
Андрусишина І. М. Еколого-гігієнічна оцінка навантаження важкими металами довкілля м. Києва в системі сніг-вода-грунт / І. О. Голуб, О. Г. Лампека // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2015. - Вип. 18. - С. 59-65. - Бібліогр. : 28 назв.
Зібрання