Причини падіння Центральної Ради : історичний досвід на прикладі Поділля

Ескіз

Дата

2016

Автори

Антонишин, Андрій Павлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Актуальність даної проблеми обумовлюється необхідністю дослідження історичних прорахунків української влади в минулому, заради розбудови Української державності в сучасних складних умовах. Поміж інших періодів української історії особливої уваги заслуговує трагічний досвід Центральної Ради 1918 року. У січні 1918 р. війська більшовицької Росії зайняли майже всю територію УНР. Здавалось, що одвічні прагнення українського народу на здобуття незалежності знову не справдились.

Опис

Ключові слова

центральна рада 1918 року, падіння Центральної ради

Бібліографічний опис

Антонишин А. П. Причини падіння Центральної Ради : історичний досвід на прикладі Поділля : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р./ А. П. Антонишин // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 - С. 151 - 156. - Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset