Тривимірні моделі прогнозування розвитку деградаційних процесів грунтового покриву в Харківській області

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасні геоінформаційні технології дають змогу забезпечити постійний контроль спостереження за об`єктами негативного антропогенного впливу на довкілля - моніторинг шляхом створення потрібної комп`ютерної бази даних. За допомогою космічних знімків великого масштабу можна побачити розвиток ерозійних процесів певної земельної ділянки і за певного їх масштабування визначити розміри розвитку ерозії ґрунту, а також приблизну площу її поширення. Сучасне програмне забезпечення дає змогу спрогнозувати подальший розвиток негативних руйнівних процесів ґрунтового покриву і оптимізувати землекористування.
Опис
Ключові слова
тривимірні моделі розвитку, геоінформаційні технології, антропогенне навантаження на довкілля, руйнівні ерозійні процеси ґрунту, деградація ґрунтового покриву, космічні знімки
Бібліографічний опис
Казаченко Д. А. Тривимірні моделі прогнозування розвитку деградаційних процесів грунтового покриву в Харківській області / Д. А. Казаченко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 61. - С. 112-116. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання