Вип. 61

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Аналіз принципів вибору картографічних проекцій для введення земельного кадастру
  (КНУБА, 2014) Ковальов, М. В.; Кривов'яз, Є. В.
  Обґрунтування та вибір математичної основи, структури системи координат і картографічної проекції для накопичення геопросторових даних повинні відповідати сучасним вимогам держави щодо точності створення карт земельно-кадастрового покриття як для окремої земельної ділянки, так і для значних територій. Завдання з пошуку оптимальних проекцій завжди є пріоритетною для теорії та практики ведення Державного земельного кадастру.
 • Документ
  Дискретна оцінка площинної ерозії за методами короткобазисної фотограмметрії
  (КНУБА, 2014) Мельник, В. М.; Мендель, В. П.
  Запропонована методика дискретної оцінки площинної ерозії ґрунту із застосуванням методів короткобазисної фотограмметрії. Виготовлено спеціальну фотоустановку, тестовий об’єкт та здійснено їх калібрування. Розроблено методику стереознімання в польових умовах та отримано конкретні дані точності визначення об’ємів площинного змиву. Складено чіткі алгоритми фотограмметричної обробки отриманих знімків, у яких зменшено кількість обчислювальних операцій. Запропонований підхід зарекомендував себе як стійкий з огляду на значну поширеність проблеми недостатності вхідної інформації.Розглянуто елементи частотно-спектрального аналізу в ерозієзнавстві, які дають змогу виявляти мікрочастки ґрунту, найбільш піддатливі процесам ерозії.Розроблено схему аналізу поверхні досліджуваного ґрунту (класифікація вхідної інформації, обробка, отримання результатів дослідження), який зазнає ерозії. Запропоновано використовувати короткобазисну фотограмметрію як еталонний показник об’ємів змитого ґрунту для порівняння з багатьма відомими методами.
 • Документ
  Тривимірні моделі прогнозування розвитку деградаційних процесів грунтового покриву в Харківській області
  (КНУБА, 2014) Казаченко, Д. А.
  Сучасні геоінформаційні технології дають змогу забезпечити постійний контроль спостереження за об`єктами негативного антропогенного впливу на довкілля - моніторинг шляхом створення потрібної комп`ютерної бази даних. За допомогою космічних знімків великого масштабу можна побачити розвиток ерозійних процесів певної земельної ділянки і за певного їх масштабування визначити розміри розвитку ерозії ґрунту, а також приблизну площу її поширення. Сучасне програмне забезпечення дає змогу спрогнозувати подальший розвиток негативних руйнівних процесів ґрунтового покриву і оптимізувати землекористування.
 • Документ
  Структура та функції електронного каталогу мір якості геопросторових даних
  (КНУБА, 2014) Горковчук, М. В.
  Розглянуто структуру та функції електронного каталогу мір якості геопросторових даних, описано реалізацію каталогу мір якості в базі даних та місце каталогу в системі оцінювання якості геопросторових даних. Висвітлено переваги реалізації реляційної моделі бази даних електронного каталогу мір. Каталог мір подано як базовий інформаційний ресурс для систем оцінювання якості наборів геопросторових даних, оскільки він становить інформаційну базу для програм тестування відповідності наборів даних технічним вимогам та формування метаданих про якість.
 • Документ
  Сховище інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи геоінформаційної системи містобудівного кадастру
  (КНУБА, 2014) Горковчук, Д. В.
  У статті подано склад і структуру базових геоінформаційних ресурсів міста, описано ресурси базової адресно-просторової структури території міста та ресурси єдиної цифрової топографічної основи; розроблено логічну модель реєстрів бази даних інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи, для кожного з реєстрів розроблено й описано склад атрибутів та відповідні кодифікатори; обґрунтовано вибір системи керування базами даних для реалізації сховища інформаційних ресурсів.
 • Документ
  Дослідження вітчизняного досвіду обміну земель
  (КНУБА, 2014) Малашевський, М. А.; Мосійчук, Ю. А.; Бугаєнко, О. А.
  На основі аналізу найбільш масштабних перерозподілів земель в УРСР виокремлено основні випадки рівноцінного обміну. Здійснено їх класифікацію відповідно до суб’єктів обміну та стислий опис найбільш принципових заходів. Визначено механізми проведення обміну земель в УРСР. Наведено основні положення радянського законодавства стосовно регулювання рівноцінного та нерівноцінного обміну земель. Проаналізовано використання терміна«обмін земель» відповідно чинного законодавства України і розглянуто загальні положення щодо укладаннядоговору міни.
 • Документ
  Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями в режимі реального часу
  (КНУБА, 2014) Шульц, Р. В.; Терещук, О. І.; Анненков, А. О.; Нисторяк, І. О.
  У статті висвітлено питання точності координатного забезпечення за допомогою RTK-технологій. Досліджено ефективність застосування шести моделей поправок під час спостережень на пунктах Державної геодезичної мережі в УСК-2000. Виявлено, що локальні спотворення, що не перевищують 20 см, не можуть суттєво вплинути на результати топографічних та кадастрових знімань у межах фрагмента Чернігівської області розміром 100х120 км.
 • Документ
  Геодезичний моніторинг напружено-деформованого стану магістральних газопроводів з огляду на опір навколишнього грунту
  (КНУБА, 2014) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто і проаналізовано загальний порядок визначення напружено - деформованого стану на ділянках магістрального газопроводу «Уренгой – Помари - Ужгород» (УПУ), прокладеному в складному ґрунтовому масиві.
 • Документ
  До стандартизації символів, знаків і позначень в спеціальній літературі
  (КНУБА, 2014) Литвин, Г. М.; Голубенко, В. В.; Голубенко, К. В.
  У статті розглянуто сучасний стан символіки в геодезичній, науково-технічній та навчальній літературі. Відмічено, що символи і позначення фізичних величин суперечать рекомендаціям міжнародних організацій із стандартизації. Так, одні і ті самі величини можуть бути позначені різними символами з різних алфавітів, є розбіжності в їх трактуванні тощо, що призводить до ускладнення розуміння текстів. Рекомендовано заходи для поліпшення стану символіки в геодезичній літературі.
 • Документ
  Влияние грубых ошибок в задаче преобразования координат с использованием рекуррентной формулы
  (КНУБА, 2014) Зіборов, В. В.
  Предложен контроль грубых ошибок в задаче преобразования координат по способу Гельмерта. При поступлении на вход информационной системы очередной четвёрки координат генерируется два уравнения поправок. Обратную матрицу новой системы нормальных уравнений предлагается искать на основе предыдущей обратной матрицы по рекуррентной формуле Шермана – Морриса. Грубая ошибка выявляется при анализе очередного вектора поправок. Если максимальная по модулю поправка оказывается большей некоторого ценза, то последняя четвёрка координат вводимой точки бракуется. Приведен численный пример решения задачи.
 • Документ
  Математична модель визначення координат пунктів просторової геодезичної мережі з використанням даних інклінометричних і супутникових спостережень під час будівництва висотних будівель
  (КНУБА, 2014) Дем'яненко, Р. А.
  Під час будівництва висотних споруд на них діють зовнішні навантаження (вітрові, температурне та ін.), що викликає вертикальне коливання будівель. Найзначніші проблеми виникають з дотриманням вертикальності об’єктів. Традиційні способи оптичної вертикалі виявляються неефективними. Компанією «Leica Geosystems» запропоновано використання супутникових радіонавігаційних систем у поєднанні з інклінометрами (датчиками вертикалі) для геодезичного забезпечення спорудження хмарочосаBurj Khalifa. У статті наведено математичну модель визначення кординат пунктів ПГМ під час будівництва висотних споруд із застосуванням супутникових радіонавігаційних систем та інклінометрів.
 • Документ
  Обгрунтування точності геодезичного забезпечення будівельних конструкцій на основі аналізу їх роботи як пружних тіл: стан і перспективи
  (КНУБА, 2014) Бачишин, Б. Д.
  Проаналізовано сучасний стан та перспективи використання методів розрахунку точності геодезичних робіт під час будівництва й експлуатації інженерно-будівельних об’єктів на підставі аналізу напружено-деформованого стану конструкцій. Досліджено основні фактори та їх вплив на точність геодезичних робіт за цим методом. Виділено напрями перспективних досліджень, а саме: всебічне врахування навантажень на конструкцію, точне визначення варіацій показників міцності бетону та сталі, а також ефективне застосування Гауссового показника надійності для всіх без винятку споруд.
 • Документ
  Застосування даних ДЗЗ з метою виявлення деградації грунтового покриву для надання щодо раціонального використання ріллі рекомендацій
  (КНУБА, 2014) Казаченко, Л. М.; Казаченко, Д. А.
  Висвітлено основні критерії застосування даних дистанційного зондування Землі з космічного простору для виявлення та швидкого реагування на процеси деградації ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення, що належать власникам земельних часток (паїв) і постійно використовуються за цільовим призначенням. Розглянуто питання раціонального використання деградованих та ерозійно небезпечних земель на сільськогосподарських підприємствах Харківської області.
 • Документ
  Аналіз стабільності планових геодезичних мереж під час спостереження за деформаціями гідравлічних споруд
  (КНУБА, 2014) Мельник, О.В.
  Щоб мати можливість визначити стабільність геодезичної мережі, потрібно дослідити ступінь деформації, якої вона зазнає. Одним з найпростіших способів опису ступеня деформації є визначення індивідуальних зсувів кожної з точок, з яких складається мережа. Аналіз концепції деформації в геометрії мережі схожий на аналіз деформації у твердому тілі, яка визначається як відношення, або пропорція, зміни (градієнта) зсуву об'єкта щодо свого положення. В основу пропонованої методики дослідження деформації геометрії геодезичної мережі покладено аналіз деформацій у твердому тілі, що визначається через розширення, поворот і нахил. Запропонований у статті підхід дав змогу отримати досить репрезентативні результати, які добре корелюють із результатами класичних GPS-спостережень.
 • Документ
  Результати геодезичних спостережень за осіданнями споруд ДП " Криворізька теплоцентраль"
  (КНУБА, 2014) Куліковська, О. Є.
  Розглянуто особливості деформаційних процесів котлотурбінного цеху,однієї із споруд технологічного комплексу ДП «Криворізька теплоцентраль», та обґрунтовано потребу в систематичному геодезичному моніторингу стану об’єкта. Дослідження виконано шляхом огляду літературних джерел, лабораторних дослідів, натурних вимірювань, обробки й аналізу їх результатів.Для проведення досліджень закладено спостережну станцію.Визначено можливі причини виникнення вертикальних деформацій інженерних споруд котлотурбінного цеху. Виконано розрахунок точності геодезичних спостережень та наведено методику досліджень.У результаті реалізації трьох циклів спостережень визначено відмітки осадових марок і глибинних реперів. Аналіз спостережень дав змогу виявити характер деформування й осідань котлотурбінного цеху. Отримані дані рекомендується використовувати для складання графіків планово-запобіжних ремонтів досліджуваної споруди.