Вип. 61

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/155

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Аналіз принципів вибору картографічних проекцій для введення земельного кадастру
  (КНУБА, 2014) Ковальов, М. В.; Кривов'яз, Є. В.
  Обґрунтування та вибір математичної основи, структури системи координат і картографічної проекції для накопичення геопросторових даних повинні відповідати сучасним вимогам держави щодо точності створення карт земельно-кадастрового покриття як для окремої земельної ділянки, так і для значних територій. Завдання з пошуку оптимальних проекцій завжди є пріоритетною для теорії та практики ведення Державного земельного кадастру.
 • Документ
  Дискретна оцінка площинної ерозії за методами короткобазисної фотограмметрії
  (КНУБА, 2014) Мельник, В. М.; Мендель, В. П.
  Запропонована методика дискретної оцінки площинної ерозії ґрунту із застосуванням методів короткобазисної фотограмметрії. Виготовлено спеціальну фотоустановку, тестовий об’єкт та здійснено їх калібрування. Розроблено методику стереознімання в польових умовах та отримано конкретні дані точності визначення об’ємів площинного змиву. Складено чіткі алгоритми фотограмметричної обробки отриманих знімків, у яких зменшено кількість обчислювальних операцій. Запропонований підхід зарекомендував себе як стійкий з огляду на значну поширеність проблеми недостатності вхідної інформації.Розглянуто елементи частотно-спектрального аналізу в ерозієзнавстві, які дають змогу виявляти мікрочастки ґрунту, найбільш піддатливі процесам ерозії.Розроблено схему аналізу поверхні досліджуваного ґрунту (класифікація вхідної інформації, обробка, отримання результатів дослідження), який зазнає ерозії. Запропоновано використовувати короткобазисну фотограмметрію як еталонний показник об’ємів змитого ґрунту для порівняння з багатьма відомими методами.
 • Документ
  Тривимірні моделі прогнозування розвитку деградаційних процесів грунтового покриву в Харківській області
  (КНУБА, 2014) Казаченко, Д. А.
  Сучасні геоінформаційні технології дають змогу забезпечити постійний контроль спостереження за об`єктами негативного антропогенного впливу на довкілля - моніторинг шляхом створення потрібної комп`ютерної бази даних. За допомогою космічних знімків великого масштабу можна побачити розвиток ерозійних процесів певної земельної ділянки і за певного їх масштабування визначити розміри розвитку ерозії ґрунту, а також приблизну площу її поширення. Сучасне програмне забезпечення дає змогу спрогнозувати подальший розвиток негативних руйнівних процесів ґрунтового покриву і оптимізувати землекористування.
 • Документ
  Структура та функції електронного каталогу мір якості геопросторових даних
  (КНУБА, 2014) Горковчук, М. В.
  Розглянуто структуру та функції електронного каталогу мір якості геопросторових даних, описано реалізацію каталогу мір якості в базі даних та місце каталогу в системі оцінювання якості геопросторових даних. Висвітлено переваги реалізації реляційної моделі бази даних електронного каталогу мір. Каталог мір подано як базовий інформаційний ресурс для систем оцінювання якості наборів геопросторових даних, оскільки він становить інформаційну базу для програм тестування відповідності наборів даних технічним вимогам та формування метаданих про якість.
 • Документ
  Сховище інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи геоінформаційної системи містобудівного кадастру
  (КНУБА, 2014) Горковчук, Д. В.
  У статті подано склад і структуру базових геоінформаційних ресурсів міста, описано ресурси базової адресно-просторової структури території міста та ресурси єдиної цифрової топографічної основи; розроблено логічну модель реєстрів бази даних інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи, для кожного з реєстрів розроблено й описано склад атрибутів та відповідні кодифікатори; обґрунтовано вибір системи керування базами даних для реалізації сховища інформаційних ресурсів.
 • Документ
  Дослідження вітчизняного досвіду обміну земель
  (КНУБА, 2014) Малашевський, М. А.; Мосійчук, Ю. А.; Бугаєнко, О. А.
  На основі аналізу найбільш масштабних перерозподілів земель в УРСР виокремлено основні випадки рівноцінного обміну. Здійснено їх класифікацію відповідно до суб’єктів обміну та стислий опис найбільш принципових заходів. Визначено механізми проведення обміну земель в УРСР. Наведено основні положення радянського законодавства стосовно регулювання рівноцінного та нерівноцінного обміну земель. Проаналізовано використання терміна«обмін земель» відповідно чинного законодавства України і розглянуто загальні положення щодо укладаннядоговору міни.
 • Документ
  Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями в режимі реального часу
  (КНУБА, 2014) Шульц, Р. В.; Терещук, О. І.; Анненков, А. О.; Нисторяк, І. О.
  У статті висвітлено питання точності координатного забезпечення за допомогою RTK-технологій. Досліджено ефективність застосування шести моделей поправок під час спостережень на пунктах Державної геодезичної мережі в УСК-2000. Виявлено, що локальні спотворення, що не перевищують 20 см, не можуть суттєво вплинути на результати топографічних та кадастрових знімань у межах фрагмента Чернігівської області розміром 100х120 км.
 • Документ
  Геодезичний моніторинг напружено-деформованого стану магістральних газопроводів з огляду на опір навколишнього грунту
  (КНУБА, 2014) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто і проаналізовано загальний порядок визначення напружено - деформованого стану на ділянках магістрального газопроводу «Уренгой – Помари - Ужгород» (УПУ), прокладеному в складному ґрунтовому масиві.
 • Документ
  До стандартизації символів, знаків і позначень в спеціальній літературі
  (КНУБА, 2014) Литвин, Г. М.; Голубенко, В. В.; Голубенко, К. В.
  У статті розглянуто сучасний стан символіки в геодезичній, науково-технічній та навчальній літературі. Відмічено, що символи і позначення фізичних величин суперечать рекомендаціям міжнародних організацій із стандартизації. Так, одні і ті самі величини можуть бути позначені різними символами з різних алфавітів, є розбіжності в їх трактуванні тощо, що призводить до ускладнення розуміння текстів. Рекомендовано заходи для поліпшення стану символіки в геодезичній літературі.
 • Документ
  Влияние грубых ошибок в задаче преобразования координат с использованием рекуррентной формулы
  (КНУБА, 2014) Зіборов, В. В.
  Предложен контроль грубых ошибок в задаче преобразования координат по способу Гельмерта. При поступлении на вход информационной системы очередной четвёрки координат генерируется два уравнения поправок. Обратную матрицу новой системы нормальных уравнений предлагается искать на основе предыдущей обратной матрицы по рекуррентной формуле Шермана – Морриса. Грубая ошибка выявляется при анализе очередного вектора поправок. Если максимальная по модулю поправка оказывается большей некоторого ценза, то последняя четвёрка координат вводимой точки бракуется. Приведен численный пример решения задачи.